Privacy Policy

Hvad er persondata

Persondata er enhver form for information om den identificerede eller identificérbare fysiske person. For DWEA er følgende, og kun følgende persondata relevante for vores forretningsgang: Navn, virksomhedstilknyttet mail, direkte telefonnumre, stillingsbetegnelse, tjenestested, relation i forhold til nærmeste beslutningstager, CV, Pasoplysninger, CPR-nummer, Markeds-, sektor, landeinteresser m.v., situationsbiller og/eller -videoer. For at deltage i DWEAs aktiviteter kan du blive bedt om at afgive ovenstående oplysninger med formålet at muliggøre aftalen mellem den deltagende og DWEA.

DWEA kan vælge at behandle persondata tilknyttet kontaktpersoner hos kunder, leverandører, og andre relevante samarbejdspartnere på følgende måder: Indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning, videregivelse eller sletning.

Når DWEA indsamler, behandler og lagrer persondata om dig i forbindelse med dit køb eller din interesse i DWEAs aktiviteter, sikrer vi altid, at det sker ud fra et klart afgivet samtykke fra dig. Det kan også være, at du er en nødvendig kontaktperson i forbindelse med din kollegas indgåelse af aftale med DWEA. I så fald vil vi også behandle dine oplysninger ud fra dit klare samtykke. I begge tilfælde skal dit samtykke være klart og afgivet frivilligt, så du ved præcis, hvilke oplysninger, der indsamles, behandles, lagres og til hvilket formål.

Hvornår indsamler DWEA persondata?

Når du tilmelder dig en aktivitet arrangeret af DWEA eller viser interesse for DWEAs aktiviteter, vil du som oftest afgive persondata i form af navn, tlf.nr., mail, stillingsbetegnelse, interesse og andre øvrige informationer, som er nødvendige for at DWEA kan opfylde aftalen. Er flere persondata nødvendige for opfyldelse af aftalen, vil DWEA kontakte dig. Vi indsamler disse persondata i følgende situationer:

- Når du tilmelder dig aktiviteter, hvor DWEA er arrangør/medarrangør

- Når du deltager i et arrangement, hvor persondata er et påkrævet som følge af              adgangs- og sikkerhedskrav, f.eks. på Udenrigsministeriets kontorer rundt om i verden

- Når du udviser interesse for en aktivitet, et marked, en sektor, et land m.v.

- Når du er en relevant kontaktperson for opfyldelse af din arbejdsplads’ aftale med DWEA

- Når du melder din virksomhed ind hos en af vores moderforeninger

- Når du deltager i undersøgelser, konkurrencer m.v. arrangeret af DWEA og/eller en af vores moderforeninger og/eller samarbejdspartner.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at kunne indfri vores aftale eller den interessetilkendegivelse, du har givet for aktiviteter arrangeret af DWEA. Det gør vi med det formål at kunne gennemføre aktiviteten tilfredsstillende og med størst muligt udbytte for dig som kunde. Vi gemmer desuden dine oplysninger som led i lovmæssige krav. Det kan være, at vi har brug for yderligere oplysninger om andre personer i din organisation for at kunne indfri lovmæssige krav. I så fald vil vi kontakte dig, og disse oplysninger vil blive behandlet på samme måde.

Billeder/videoer

Når du deltager i vores arrangementer vil du kunne opleve, at der bliver taget situationsbilleder og/eller -situationsvideoer, hvor du optræder på. Det gør vi af to årsager:

1)
Ved aktiviteter, hvor vi har opnået tilskud fra Eksportrådet, stilles der som krav fra disse, at arrangementet og udbyttet dokumenteres gennem bl.a. billeder

2)
Vi tager situationsbilleder og/eller -videoer til brug i markedsføring. Ønsker du ikke at optræde på disse, vil du altid kunne henvende dig til DWEA og bede om at de bliver slettet.

3)
Vi tager billeder under gennemførsel af vores aktiviteter. Det gør vi til intern brug som dokumentation for, hvordan vores materialer, praktiske udfordringer etc. blev løst. Derved er billederne med til at forbedre DWEAs aktiviteter.  Ønsker du ikke at optræde på disse, vil du altid kunne henvende dig til DWEA og bede om at de bliver slettet.

Anvendelse af persondata

De data, som vi behandler, bruger vi til at arrangere, koordinere og gennemføre vores aktiviteter tilfredsstillende for de deltagende virksomheder. Vi bruger også data til at udvikle kvaliteten af vores aktiviteter og gøre dit og din virksomheds udbytte af den pågældende aktivitet bedre. Du vil kunne forvente, at vi bruger dine persondata til følgende:

- Registrering og koordinering i planlægningsfasen, så du får fuldt udbytte af aktiviteten

- Opfyldelse af dit ønske og forventning til aktiviteten eller vores service

- Forbedring af vores aktiviteter og services. Det skulle gerne komme dig til gode bagefter

- Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

- Opfyldelse af lovkrav

Persondataoverførsel til tredjepart

Når du tilmelder dig en aktivitet hos DWEA, vil videregivelse af dine persondata kunne forekomme. Dette vil kun ske i tilfælde hvor en videregivelse til tredjepart er påkrævet for tilfredsstillende gennemførsel af vores aktivitet. I så fald videregiver vi kun de absolut nødvendige persondata med formålet at opfylde aftalen mellem DWEA og din virksomhed. Endelig videregiver DWEA persondata til tredjepart i situationer, hvor det er påkrævet for overholdelse af den gældende danske lovgivning.

Da DWEAs klare formål er at skabe relationer på tværs af sine kunder, kunders kunder og samarbejdspartnere, må det kunne forventes, at dine kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., mail og stillingsbetegnelse) kan blive videregivet til udvalgt og betroet tredjepart, hvis du er nuværende eller forhenværende kunde eller samarbejdspartner. Det vil vi kun gøre i tilfælde, hvor det af DWEA specifikt er vurderet, at en overførsel vil tilgodese begge parter. Hver gang foretager DWEA en konkret vurdering af formålet med videregivelsen, så der ikke sker fejl, eller dine oplysninger kommer i de forkerte hænder.

Melder du din virksomhed ind hos en af vores to moderforeninger; Vindmølleindustrien og Eksportforeningen, vil vi modtage dine kontaktoplysninger, hvis du er kontaktpersonen på din virksomheds vegne. Udviser du interesse for DWEAs aktiviteter overfor en af vores moderforeninger, vil DWEA ligeledes modtage dine kontaktoplysninger. Vi modtager dine data i begge tilfælde for at kunne tilpasse vores kommunikation og markedsføring af vores aktiviteter til dig. Du vil til enhver tid kunne bede om ikke at blive kontaktet. 

Vi bruger derfor ikke dine data til andre formål end beskrevet i vores nuværende Persondatapolitik. Som dataansvarlig er det DWEAs ansvar, at dine persondata ikke bliver misbrugt. Vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartneres håndtering af dine data. DWEA sikrer derfor altid, at vores samarbejdspartnere stiller samme sikkerhed til datahåndtering som DWEA.

Persondataoverførsel til tredje land

Når du indgår en aftale med DWEA om deltagelse i en aktivitet, som involverer et samarbejde med en samarbejdspartner placeret i tredjeland, vil du kunne opleve at dine data overføres til denne for at kunne opfylde den indgående aftale. I disse tilfælde vil vi indhente dit samtykke og tydeligt informere dig om, hvordan dine data bliver overført, til hvem og med hvilket formål. Ligeledes overfører vi kun absolut nødvendige data.

DWEA samarbejder kun med betroede samarbejdspartnere placeret i tredjelande, og vi udvælger nøje, hvem vi har tillid til at skulle modtage dine persondata. Vi sætter ligeledes krav til samarbejdspartnerens håndtering af dine data.

Ved spørgsmål til ovenstående eller et ønske om at tilbagetrække samtykke, bedes du kontakte DWEA.

 Opbevaring af persondata

DWEA lagrer og behandler dine oplysninger indtil en aktivitet er gennemført. Derefter lagrer og behandler vi dine oplysninger med det formål at overholde juridiske forpligtelser. Vi lagrer og behandler desuden dine kollegers oplysninger, hvis det af DWEA er skønnet, at disse er nødvendige for at overholde juriske forpligtelser. Det kan f.eks. være i forhold til dokumentation af arbejdsgange i forbindelse med aktiviteten.

DWEA er forpligtet til at beskytte dine data efter lovgivningen, og det er en forpligtelse, som vi tager meget alvorlig. Derfor benytter vi os af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre uautoriseret adgang, anvendelse, ødelæggelse eller offentliggørelse af dine data. For at sikre dig bedst mulig aktivitetsgennemførsel har alle ansatte i DWEA adgang til oplysningerne. Alle ansatte er instrueret og trænet i at håndtere og beskytte dine data forsvarligt.

Hos DWEA har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som skal sikre korrekt håndtering af dine data. Disse instrukser og foranstaltninger trænes DWEAs personale i årligt.

Sletning af persondata

DWEA sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indhentning, behandling og lagring. Du vil dog altid kunne trække dit samtykke tilbage, hvilket forpligter os til at slette dine persondata. Anmoder du om at få slettet eller rettet dine persondata, vil vi først undersøge om betingelserne til sletningen eller rettelsen er opfyldt. Er de det, vil sletningen eller rettelsen ske hurtigst muligt.

Dine rettigheder / tilbagekaldelse af samtykke                                                             

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor fra vi har dem, og hvad du kan forvente, at vi bruger dem til. Vi kan også oplyse dig om, hvem der modtager data om dig, og hvilke databehandlere, som kan se dine data. Alt du skal gøre er at forespørge på indsigt. Din adgang vil dog være begrænset til det omfang, som beskytter andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder osv.

Du vil altid kunne få rettet eller slettet dine oplysninger, hvis det viser sig, at de er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante. Hvis vores kundeforhold eller samarbejdsaftale ophører, gemmer vi dine identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

OBS!

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer under 18 år. Bliver vi opmærksom på at dette er sket, slettes disse oplysninger, så snart vi opdager det.


Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere information, ønsker at ændre eller få slettet dine oplysninger. Du kan kontakte os på følgende måde:

Mail: info@dwea.dk

Telefon: +45 82303162

Adresse:
Eksportens Hus
Lysbrohøjen 24
8600 Silkeborg